Vaarregels Koningsdag

Vaarregels Koningsdag

Vaarregels Koningsdag

Als omschreven op de website van de Gemeente Utrecht. 

Eenrichtingsverkeer/afmeerverbod

Tijdens Koningsdag zijn er speciale vaarregels. Op de Oudegracht en de singels is die dag eenrichtingsverkeer voor alle boten. Op de Oudegracht geldt ook een afmeerverbod.

Uitzondering

Boten hoger dan 1,90 meter kunnen niet onder de singelbruggen door. Vanaf de Zuiderbrug is er om 13.00 uur en om 16.00 uur een begeleid konvooi dat tegen het ingestelde eenrichtingsverkeer vaart. U mag alleen met het konvooi tegen de vaarrichting meevaren.

Veiligheid

Bent u ook op het water de BOB? Als u vaart mag het alcoholgehalte in uw bloed niet hoger zijn dan 0,5 promille. Zorg er ook voor dat de verplichte veiligheidsvoorzieningen voor boten, zoals zwemvestjes, aanwezig zijn. Dit is voor uw eigen veiligheid en er wordt op gecontroleerd.

Verspreiding plattegrond met vaarregels
– ligplaatsvergunninghouders krijgen een plattegrond
– de plattegronden worden ook uitgedeeld bij de toegangssluizen

Bekijk de vaarroute op de algemene plattegrond.